Anne Gretes   KREATIVE       SIDER
startside    meg sjøl modeller    barna og den blå hesten     spinne på håndtein plantefarging    Båstad 4H kurs og linker    kontakt

 

 

 

KURS:

Bli med på Kreativt verksted for voksne som jobber med barn, på Raulandsakademiet 26. juni - 2. juni 2017.
Ei hel uke jobber vi med forskjellige materialer; tre, ull, tråd, skinn, og lager morsomme og nyttige ting som unger kan ha glede og nytte av. Passer for voksne som jobber i skole og fritidstilbud for barn innen husflidslag, 4H eller kulturskole.

 

VÆR BARMHJERTIG, HERRE.

VIS EN SÆRSKILT OMSORG

FOR DE MENNESKER SOM ER SÅ LOGISKE,

PRAKTISKE,

REALISTISKE

AT DE FORARGES

NÅR NOEN KAN TRO

AT DET FINNES EN LITEN BLÅ HEST…..      Dom Helder Camara

Over alt der barn (og voksne for den del) får lov til å skape fritt; tegne, male, synge, spille, modellere osv. er det en liten blå hest med i kulissene. Du kan ikke se den, men kanskje du kan fornemme den?

Strikk en liten blå hest - oppskriften finner du her!

Mitt lille bidrag for å ta vare på skapergleden hos barn har vært å holde  sommerkurs i "ULLTULL" og "MED KNIV OG FANTASI" i flere år. Kursene organiseres gjennom det interkommunale samarbeidsprosjektet "Sommeropplevelser" i Indre Østfold.

HVA KAN/SKAL BARN LÆRE?

Et innlegg i debatten om barn og kunst & håndverk-faget i skolen og samfunnet forøvrig

Det er skremmende hvor lite vi tiltror barn å klare av praktiske oppgaver i dagens samfunn. Teori derimot later det til at vi tror de kan ta imot ubegrenset av. Kunst og håndverkfaget er nærmest rasert i skoleverket i dag. Mange steder har de ikke en gang egne lærere i faget. Det faget som skulle gi ungene en liten motvekt til all teorien, har selv blitt fullt av teori.

Egentlig skulle det fungere motsatt. Hvis ungene får mulighet til å mestre noe praktisk, gir det et kikk av selvtillit de kan ta med seg i en ellers så teoretisk hverdag. Ungene lærer utrolig lett enkle håndverksteknikker, som for eksempel å strikke. De fleste unger kan lære seg det allerede i 6-7 års alderen. Det blir kanskje bare en liten ujevn lapp til å begynne med, men når de da skal prøve igjen seinere har de teknikken inne og mestrer kunsten. Det samme gjelder spikking. Gi ungene en kniv før de begynner på skolen. I kontrollerte former selvfølgelig. Hvis de lærer hvordan en kniv skal håndteres fra de er små, behandler de den med kunnskap og respekt seinere også. Og når ungene først har lært seg noen slike enkle håndverksteknikker, kan de begynne å dikte sjøl, og lage noe ut i fra eget hode. Det kan være å strikke et skjerf til dokka eller seg sjøl, eller spikke en armada av barkebåter til timer med lek i bekken. Kan de å håndtere enkle redskaper og materialer, og vi lar dem få prøve seg litt på egenhånd er det utrolig hva de kan få til. For ikke å snakke om selvtilliten. Som et eksempel kan jeg nevne at jeg har holdt et par korte kurs i spikking for voksne som jobber med barn. En dame spikket på et par timer en enkel armring av bjørk, og kunne stolt holde det fram og si: ”Se hva jeg har laget! Noe sånt har jeg aldri fått til før.” Tenk da hva et barn i samme situasjon vil føle!

Jeg oppfordrer de som måtte lese dette, og som har med skolen, eller med barn å gjøre i en eller annen sammenheng, til å sørge for at ungene får lov til å lære seg noe praktisk, bruke hendene. Det er utrolig viktig, både for de skoleflinke og for de som sliter med teorien. Har du ikke kunnskapene selv er det helt sikkert noen i rimelig nærhetsom kan lære bort et og annet til deg og/eller ungene. Ta kontakt med Husflidslaget, Bygdekvinnelaget eller hva det nå måtte være. De kan sikkert være behjelpelige. Eller meld deg på et kurs på f.eks. Holmen gård.

      

Som avslutning vil jeg fortelle om et sted der de har tatt barn og deres skaperevne på alvor. På en øy i Dalelven i Sverige finner du ”Skaparbyn for barn og unge”. Kunstneren Birger Forsberg tok initiativet til å starte opp dette stedet på 60-tallet, etter at han hadde vært i Egypt og sett barneveverne hos arkitekten Wissa Wassef utenfor Kairo. Her holdes det kurs i billedvev, toving, keramikk, skrivekunst, dans og musikk for barn hele sommeren. Alt sammen med Wissa Wassefs tanker som grunnregler:

  • Se til at barna får arbeidsro. De bør aldri ha noen voksne ”forstå-seg-påere” stående bak seg når de jobber.
  • Lær barna den grunnleggende teknikken og la dem få prøve seg fram.
  • Gi verken for lite eller for mye ros. La det hele vokse fram fra barna selv.

Ved Skaparbyn er den vesle blå hesten like rundt hjørnet.

Tilbake til forsiden.